Đầu báo cháy Hochiki – nghĩa vụ và phân loại đầu báo cháy tạo nên tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

nghĩa vụ của đầu báo cháy Hochiki
Đầu báo cháy có nghĩa vụ tạo ra tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi các nhân tố khi những yếu tố môi trường xung quanh của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng thao tác làm việc của đầu báo cháy).

==>> Tham khảo: http://pcccchcn.vn/thiet-bi-bao-chay-panasonic-thuong-hieu-noi-tieng-tren-toan-the-gioi/

 


Đầu báo cháy Hochiki – nghĩa vụ và phân loại đầu báo cháy

Phân loại đầu báo cháy Hochiki
– Theo nguyên tắc thao tác làm việc của đầu báo cháy Hochiki, có các loại
+ Đầu báo cháy nhiệt.
+ Đầu báo cháy khói.
+ Đầu báo cháy lửa (ánh sáng).
+ Đầu báo cháy hỗn hợp.

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/he-thong-bao-chay-khong-day-ata-hoat-dong-nhu-the-nao/

– Theo ĐK cung ứng tích điện cho đầu báo cháy, có các loại
+ Đầu báo cháy chủ động: là loại đầu báo cháy tự tạo tín hiệu điện mà hoàn toàn không cần cung cấp tích điện cho đầu báo.
+ Đầu báo cháy thụ động: là loại đầu báo cháy phải hỗ trợ năng lượng cho nói mới hoạt động và sinh hoạt đc.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng