Sức Khỏe

Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Giấc ngủ với trẻ nhỏ rất quan trọng. Ngủ đủ giấc giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, đặc biệt là những năm tháng đầu đời. Nhưng bạn có biết? Trẻ ngủ trưa bao nhiêu là đủ? chưa? Tham khảo ngay những thông tin dưới đây để nắm được thời gian ngủ theo từng giai đoạn của bé.

Ở mỗi giai đoạn phát triển, trẻ sẽ có những nhu cầu về giấc ngủ khác nhau. Biết thời điểm thích hợp để ngủ sẽ giúp bạn biết cách. Đặc biệt trong những năm đầu đời, ngủ đủ giấc còn là cách giúp trẻ cân bằng cảm xúc, phát triển toàn diện về trí tuệ và thể chất. Việc thiếu ngủ thường xuyên khiến trẻ trở nên cáu gắt, hay cáu gắt.

Ngủ trưa bao nhiêu là đủ?

Ngủ đủ giấc giúp trẻ phát triển trí não và thể chất

1. Vai trò của giấc ngủ

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng của giấc ngủ đối với trẻ nhỏ:

2. Thời gian ngủ trưa bao nhiêu là đủ?

Mỗi giai đoạn phát triển của trẻ sẽ cần thời lượng ngủ khác nhau. Cha mẹ cần biết biểu đồ thời gian ngủ của trẻ sơ sinh và số giờ ngủ của từng giai đoạn của trẻ để điều chỉnh lịch sinh hoạt của trẻ khoa học hơn.

Ngủ trưa bao nhiêu là đủ?

Ở mỗi giai đoạn, bé sẽ có thời gian ngủ khác nhau


Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh


Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh


Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh


Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh


Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh


Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh


Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh


Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh


Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh

Xem Thêm : Top 5 Kem chống nắng Vichy Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Bạn Đang Xem: Trẻ em ngủ trưa bao nhiêu là đủ? Bảng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh




BẢNG THỜI GIAN NGỦ CỦA TRẺ 0-5 TUỔI (GIỜ)

GIÀ ĐI

THỜI GIAN NGỦ HÀNG NGÀY

GIỜ NGỦ ĐÊM

TỔNG THỜI GIAN

0-1 tháng

9

9

18

1-3 tháng

8.5

số 8

16,5

Xem Thêm : Mách bạn chuẩn bị có thai nên làm gì

3-6 tháng

mười

4,25

14,25

6-9 tháng

11

3

14

9-12 tháng

11

2,75

13,75

12-18 tháng

11

2,5

13,5

2-3 tuổi

11

2

13

3-5 tuổi

mười

2

thứ mười hai

Trên đây là bảng thời gian ngủ trung bình của trẻ, sẽ có trường hợp số lần ngủ sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng nếu chênh lệch múi giờ này không quá nhiều.

Có thể thấy, giấc ngủ từ sơ sinh đến 5 tuổi có xu hướng giảm dần về thời gian ngủ. Sự thay đổi này là do nhu cầu ngủ của mỗi bé thay đổi theo thời gian.

Có thể thấy, giấc ngủ của trẻ em thường kéo dài hơn người lớn từ 4 – 5 tiếng. Đối với một số trẻ ngủ không đủ giấc, thiếu ngủ có thể làm chậm quá trình phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Đối với những trường hợp nghiêm trọng, trẻ ngủ không ngon, tốt nhất bạn nên khám và kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ. Mắc một số bệnh hoặc thiếu dinh dưỡng cũng khiến bé ngủ ít.

Ngủ trưa bao nhiêu là đủ?

Thiếu ngủ thường khiến trẻ cáu kỉnh, quấy khóc

3. Làm thế nào để trẻ ngủ đủ giấc?

3.1. Chú ý đến không gian ngủ cho trẻ

Để bé ngủ đủ giấc, bạn cần đảm bảo cho bé ở trong không gian yên tĩnh hoặc không gian chứa tiếng ồn trắng sẽ giúp bé ngủ ngon hơn. Bạn cũng có thể dùng gối để kê hai bên hông giúp bé an tâm khi ngủ. Ngoài ra, bạn cũng cần vệ sinh chăn, ga, gối, đệm thường xuyên. Vệ sinh kém có thể khiến chăn ga gối đệm trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn gây ngứa ngáy khó chịu khi ngủ.

Để nhiệt độ phòng phù hợp: Như đã nói ở trên, trẻ có thân nhiệt cao, dễ đổ mồ hôi nên bạn cần đặt trẻ ở nơi thoáng gió khi ngủ, tránh đóng hết cửa trong phòng. Nếu trẻ ngủ trong môi trường máy lạnh, nhiệt độ tốt nhất khoảng 27 – 30 độ C.

3.2. Vệ sinh cho trẻ trước khi đi ngủ

Vệ sinh cho trẻ trước khi đi ngủ. Đặc biệt trẻ sơ sinh thường ra nhiều mồ hôi. Việc thiếu vệ sinh khiến trẻ bị bết dính, ngứa ngáy khó chịu.

Chọn trang phục phù hợp. Trẻ em có thân nhiệt cao hơn người lớn khoảng 1 độ C nên bạn cũng cần chú ý đến việc mặc gì khi ngủ. Nên chọn trang phục thoải mái, không quá chật để khí huyết lưu thông dễ dàng. Bạn cũng cần kiểm tra tã thường xuyên để giữ cho chúng luôn sạch sẽ. Không để tã quá 4 tiếng để tránh bị tràn, nặng nề gây khó chịu cho bé.

3.3. Bổ sung dinh dưỡng phù hợp

Việc thiếu và thừa các vitamin và khoáng chất cần thiết như: Canxi, magie, vitamin A, …. cũng là nguyên nhân khiến trẻ khó đi vào giấc ngủ. Vì vậy, bạn cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để bé phát triển toàn diện. Thông qua các thực phẩm hàng ngày, thuốc hỗ trợ, sữa,… sẽ giúp trẻ nhận được đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.

Ngủ trưa bao nhiêu là đủ?

Chú ý ăn uống điều độ để giấc ngủ của trẻ được trọn vẹn

Để bé dễ ngủ và tốt cho hệ tiêu hóa, mẹ không nên cho bé bú quá no sẽ khiến bé bị nôn trớ, trớ, chướng bụng. Tránh ăn những thức ăn khó tiêu hóa trước khi đi ngủ, chẳng hạn như váng sữa, thức ăn cứng và thức ăn chiên rán. Điều này khiến trẻ khó đi vào giấc ngủ hơn.

Đối với những trường hợp trẻ mất ngủ trầm trọng, cách tốt nhất là đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và thăm khám. Do mắc một số bệnh về viêm họng, viêm amidan gây khó thở khiến bé khó đi vào giấc ngủ. Trong trường hợp bé bị sổ mũi thông thường, bạn có thể nhỏ 1 – 2 giọt nước muối sinh lý để bé dễ thở hơn.

Đây là câu trả lời cho các câu hỏi của trẻ em Ngủ trưa bao nhiêu là đủ?. Dựa vào những thông tin này, bạn có thể cân đối thời lượng ngủ cho trẻ để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Để chăm sóc tốt cho sức khỏe của con cái, bạn cũng đừng quên quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Qua luyện tập với Máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục Nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh và cân đối.

Chữa mất ngủ có nhiều cách nhưng tập thể dục, massage tại nhà là một trong những cách cải thiện tình trạng mất ngủ hiệu quả. Xây dựng chế độ tập luyện với máy chạy bộ hoặc xe đạp tập đa năng Elipsport. Mua ngay ghế massage ELip giảm stress, an thần của thương hiệu thể thao Elipsport để có thể nâng cao thể lực “siêu chiến binh” cũng như đập tan nỗi lo mất ngủ.

Khi nào là thời điểm tốt nhất để chạy?  Sáng sớm hay ban đêm?  - 4 .  tấm ảnh

Elipsport – Thương hiệu thể thao tại nhà với các dòng sản phẩm như: Máy chạy bộ, xe đạp tập, ghế massage … được khách hàng tin dùng hiện nay. Hệ thống cửa hàng trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. CEO Elipsport với phương châm: “Sức khỏe cho người Việt Nam là mục tiêu của cuộc đời tôi”.

Các câu hỏi thường gặp

Ngủ đủ giấc giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, đặc biệt là những năm đầu đời.

Giai đoạn sơ sinh từ 0 đến 3 tháng: Trong giai đoạn này, trẻ sơ sinh dành nhiều thời gian để ngủ, thường là từ 16h đến 18h. Thường thì trẻ sơ sinh chỉ thức dậy để thực hiện các hoạt động cơ bản như dậy uống sữa và đi vệ sinh.

Từ 12 đến 18 tháng, bé sẽ ngủ khoảng 13,5 tiếng / ngày. Thời gian còn lại bé thường dành cho việc học, quan sát và vui chơi.

Thiếu ngủ thường dẫn đến cáu gắt, quấy khóc, cáu gắt. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể khiến hoạt động trao đổi chất của trẻ kém đi

Cho trẻ ngủ ở nơi thông thoáng, sạch sẽ, mặc quần áo thoải mái sẽ giúp trẻ dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Nguồn: https://myphamlamdep247.com
Danh mục: Sức Khỏe

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button